ลงประกาศซื้อ ขาย สินค้า ทุกชนิดได้ฟรี

เครื่องใช้ไฟฟ้า IT => มือถือ อุปกรณ์สื่อสาร => ข้อความที่เริ่มโดย: content5 ที่ พฤศจิกายน 23, 2021, 06:23:16 AM

หัวข้อ: PHP : Hypertext Preprocesso
เริ่มหัวข้อโดย: content5 ที่ พฤศจิกายน 23, 2021, 06:23:16 AM
PHP : Hypertext Preprocesso
PHP (https://www.rampagesoft.com/webdesign.php) : Hypertext Preprocesso ภาษาคอมพิวเตอร์ แบบ Open Source (https://www.rampagesoft.com/webdesign.php) ที่ใช่กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งใช้ในการจัดทำเว็บ (https://www.rampagesoft.com/webdesign.php)และสามารถประมวลผลออกมาเป็นรูปแบบ HTML (https://www.rampagesoft.com/webdesign.php) โครงสร้างคำสั่งของ PHP นั้นมีรากฐานมาจากภาษา C Java (https://www.rampagesoft.com/webdesign.php) และ Perl (https://www.rampagesoft.com/webdesign.php) ซึ่ง ภาษา PHP นั้นง่ายต่อการเรียนรู้ เป้าหมายหลักของภาษาคอมพิวเตอร์นี้ คือ เพื่อให้นักพัฒนาเว็บไซท์ (https://www.rampagesoft.com/webdesign.php)สามารถเขียน เว็บเพจ(Web Page (https://www.rampagesoft.com/webdesign.php)) ที่มีความตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ว แต่มิใช่เพียงแค่นั้น คุณสามารถ (https://www.rampagesoft.com/webdesign.php)ทำอื่นๆ อีกมากมายด้วย PHP

ประวัติความเป็นมาของพีเอชพี
PHP เป็นภาษา Scripting Language (https://www.rampagesoft.com/webdesign.php) คำสั่งต่างๆจะเก็บอยู่ในไฟล์ที่เรียกว่าสคริปต์ (https://www.rampagesoft.com/) (Script (https://www.rampagesoft.com/)) และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปลชุดคำสั่ง ตัวอย่างของภาษาสคริปก็เช่น JavaScript (https://www.rampagesoft.com/), Perl เป็นต้น ลักษณะของ PHP ที่แตกต่างจากภาษาสคริปต์ (https://www.rampagesoft.com/)แบบอื่นๆ คือ PHP ได้รับการพัฒนาออกแบบมา เพื่อใช้งานในการสร้างเอกสารแบบ (https://www.rampagesoft.com/) HTML โดยสามารถ สอดแทรก (https://www.rampagesoft.com/)หรือแก้ไขเนื้อหาได้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงกล่าวว่า PHP เป็นภาษาที่เรียกว่า (https://www.rampagesoft.com/) Server Side (https://www.rampagesoft.com/) หรือ HTML-Embedded Scripting Language (https://www.rampagesoft.com/) เป็นเครื่องมือที่สำคัญชนิดหนึ่ง ที่ช่วยให้เราสามารถสร้างเอกสารแบบ Dynamic HTML (https://www.rampagesoft.com/) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีลูกเล่นมากขึ้น หากใครรู้จัก Server Side Include (SSI (https://www.ttt-website.com/)) ก็จะสามารถเข้าใจการทำงานของ PHP ได้ไ

เช่นหาก เราต้องการจะแสดงวันเวลาปัจจุบันที่ (https://www.ttt-website.com/) ผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซด์ในขณะนั้น ในตำแหน่ง ใดตำแหน่งหนึ่งภายในเอกสาร HTML ที่เราต้องการ อาจจะใช้คำสั่งในรูปแบบนี้ (https://www.ttt-website.com/) เช่น ไว้ในเอกสาร HTML (https://www.ttt-website.com/) เมื่อ SSI ของ Web Server (https://www.ttt-website.com/) มาพบคำสั่งนี้ ก็จะกระทำคำสั่ง date.pl ซึ่งในกรณีนิ้ เป็นสคริปต์ที่เขียนด้วยภาษา perl สำหรับอ่านเวลาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วใส่ค่าเวลาเป็นเอาพุท (output) และแทนที่คำสั่งดังกล่าว ลงในเอกสาร HTML โดยอัตโนมัติ ก่อนที่จะส่งไปยังผู้อ่านอีกทีหนึ่ง อาจกล่าวได้ว่า PHP ได้รับการพัฒนาขึ้นมา (https://www.ttt-website.com/) เพื่อแทนที่ SSI รูปแบบเดิมๆ โดยให้มีความสามารถ และมีส่วนเชื่อมต่อ (https://www.ttt-website.com/)กับเครื่องมือชนิดอื่นมากขึ้น เช่น ติดต่อกับคลังข้อมูลหรือ (https://www.ttt-website.com/) database เป็นต้น

ภาษา (https://www.ttt-website.com/) PHP ได้รับการเผยแพร่เป็นครั้งแรกในปี ค.ศ.1994 จากนั้นก็มีการพัฒนาต่อมาตามลำดับ
PHP 1 (https://www.ttt-website.com/) ในปี 1995  รุ่นนี้มีฟังก์ชันพื้นฐานที่ PHP มีอยู่แล้วในปัจจุบัน และความสามารถในการฝัง HTML ไวยากรณ์คล้ายกับที่ของ PERL แต่ก็ง่าย
PHP 2 (ตอนนั้นใช้ชื่อว่า PHP/FI (https://www.siamwebsite.me/)) ในช่วงระหว่าง 1995-1997
PHP 3 (https://www.siamwebsite.me/) ช่วง 1997 ถึง 1999
PHP 4 เปิดตัวช่วง ปี 2000 ซึ่งขับเคลื่อนโดย Zend Engine (https://www.siamwebsite.me/) 1.0
PHP 5 เปิดตัวช่วง ปี 2004 สนับสนุนการเขียนโปรแกรม (https://www.siamwebsite.me/)เชิงวัตถุ PHP Data Objects (PDO (https://www.siamwebsite.me/)) ซึ่งกำหนดอินเทอร์เฟซ (https://www.siamwebsite.me/)ให้เหมาะสำหรับการเข้าถึงฐานข้อมูล การสนับสนุนความปลอดภัย (https://www.siamwebsite.me/)อย่างเป็นทางการสำหรับ PHP 5.6 สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2018
และ MySQLi (https://www.siamwebsite.me/) ถูกนำมาใช้กับ PHP 5 อย่างเป็นทางการ ความสามารถมีอินเทอร์เฟซแบบคู่ รองรับทั้งกระบวนทัศน์การเขียนโปรแกรมเชิงขั้นตอน และเชิงวัตถุ
PHP 6 เปิดตัวช่วง 2010 ไม่ค่อยได้รับการเผยแพร่ แต่ได้มีการเพิ่ม Features (https://www.siamwebsite.me/)

  1. Traits (https://www.siamwebsite.me/) : (ลักษณะเป็นกลไกสำหรับการนำโค้ดมาใช้ซ้ำที่สืบทอดมา ทำให้นักพัฒนาสามารถใช้ชุดของวิธีการใหม่ได้อย่างอิสระในคลาสอิสระหลายคลาสที่อาศัยอยู่ในลำดับชั้นที่แตกต่างกัน )

  2. closure re-binding (https://www.rampagesoft.com/seo.php) : สร้างและส่งคืนฟังก์ชัน ที่ไม่ระบุชื่อด้วยเนื้อหา และตัวแปรที่ผูกไว้เดียวกันกับฟังก์ชันนี้
แต่ภายในปี 2014 ยังไม่มีการนำมาใช้
PHP 7 (https://www.rampagesoft.com/seo.php)  ช่วง 2014 ถึง 2015 การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของ PHP มันถูกเขียนโดย Dmitry Stogov (https://www.rampagesoft.com/seo.php), Xinchen Hui และ Nikita Popov มีเป้าหมาย (https://www.rampagesoft.com/seo.php)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ PHP โดยการปรับโครงสร้าง Zend Engine ใหม่ในขณะที่ยังคงความเข้ากันได้ของภาษาที่ใกล้เคียง (https://www.rampagesoft.com/seo.php) ได้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

1.Scalar type declarations  
2.Return type declarations  
3.Null coalescing operator
4.Spaceship operator (https://www.rampagesoft.com/seo.php)
5.Constant arrays using define()
6.Anonymous classes (https://www.rampagesoft.com/seo.php)
7.Unicode codepoint escape syntax
8.Closure::call() (https://www.rampagesoft.com/seo.php)
9.Filtered unserialize()
10.IntlChar (https://www.rampagesoft.com/seo.php)
11.Expectations
12.Group use declarations (https://www.rampagesoft.com/seo.php)
13.Generator Return Expressions
14.Generator delegation (https://www.rampagesoft.com/ecommerce.php)
15.Integer division with intdiv()
16.Session options (https://www.rampagesoft.com/ecommerce.php)
17.preg_replace_callback_array()
18.CSPRNG Functions (https://www.rampagesoft.com/ecommerce.php)
PHP 7 ยังรวมคุณสมบัติภาษาใหม่ ที่โดดเด่นการประกาศประเภทการส่งคืนสำหรับฟังก์ชัน เสริมการประกาศประเภทพารามิเตอร์ที่มีอยู่ และรองรับประเภทสเกลาร์ (Integer, Float, String (https://www.rampagesoft.com/ecommerce.php), And Boolean)
PHP 8 (https://www.rampagesoft.com/ecommerce.php) เปิดตัวเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2020 คุณลักษณะใหม่และการเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่น
1.Just-in-time compilation : การรวบรวมแบบทันท่วงที ระบบที่ใช้คอมไพเลอร์ JIT มักจะวิเคราะห์โค้ดที่กำลังรันอย่างต่อเนื่อง และระบุส่วนของโค้ดที่การเร่งความเร็วที่ได้รับจากการคอมไพล์
PHP 9 (https://www.rampagesoft.com/ecommerce.php) ยังเป็นแค่ข่าวลือ จะยังไม่มีการเปิด PHP 9 แต่อย่างใด เนื่องจากจะขัดแย้งกับโค้ดดั้งเดิมที่ตรวจสอบสตริงเวอร์ชันสำหรับ PHP 95 และ PHP 98 
RFC ปัจจุบันกำลังเสนอ PHP 2000 หรือ PHP XP อย่างไรก็ตาม และเนื่องจากการสนับสนุน IIS ยัง Supported อยู่ที่ 8.5
IIS (https://www.rampagesoft.com/ecommerce.php) (Internet Information Services) เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft และมีมาตั้งแต่ปี 1995

ในปัจจุบัน PHP เป็นผลงานที่เติบโต (https://www.rampagesoft.com/ecommerce.php)มาจากกลุ่มของนักพัฒนาในเชิงเปิดเผยรหัสต้นฉบับ หรือ OpenSource ดังนั้น PHP จึงมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ร่วมกับ Apache Webserver (https://www.rampagesoft.com/ecommerce.php) ระบบปฏิบัติอย่างเช่น Linux หรือ FreeBSD เป็นต้น ในปัจจุบัน PHP สามารถใช้ร่วมกับ Web Server (https://www.rampagesoft.com/ecommerce.php) หลายๆตัวบนระบบปฏิบัติ ได้อีกด้วย


(https://www.rampagesoft.com/model/upload/img/IMG_Home/V191797563620210814023907.png)
------------------------------------------------------
ช่องทางการติดต่อ
#งานโฆษณา #ธุรกิจ
รับทำเว็บไซต์ (https://www.rampagesoft.com/webdesign.php)
รับออกแบบเว็บไซต์ (https://www.rampagesoft.com/webdesign.php)
ออกแบบเว็บไซต์  (https://www.rampagesoft.com/webdesign.php)
รับทำเว็บไซต์ ราคาถูก (https://www.ttt-website.com/)
รับทำเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ ทำเว็บขายของออนไลน์ (https://www.rampagesoft.com/ecommerce.php)
รับทำ SEO (https://www.rampagesoft.com/seo.php)
เว็บไซต์ขยายสายงาน (https://www.rampagesoft.com/mlm.php)
แรมเพจซอฟต์ rampagesoft (https://www.rampagesoft.com/)
TTTWEBSITE (https://www.ttt-website.com/)
สยามเว็บไซต์ SIAMWEBSITE (https://www.siamwebsite.me/)


LINE: @siamwebsite
Email: info@siamwebsite.me
เวลา: 08:00 น. - 02:00 น.
------------------------------------------------------